עלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים יהודיות וערביות ‏

2014 p69 heb