על הפרטה ועל חינוך
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

לאחרונה מרבים לדבר על מגמה של הפרטה במערכות חברתיות בכלל ובחינוך בפרט. מדי פעם גם נשמעת הטענה, ש"ההפרטה כבר כאן", ו"אין מה לעשות נגדה", בהיותה צוברת תאוצה.

טענה נוספת היא, שציבור ההורים מצדו "מצביע ברגלים" ומבטא את אי-שביעות רצונו ממערכת החינוך הציבורית על-ידי נטישתה והעברת ילדיו למערכות חינוך חלופיות, המתאפיינות גם ברמות שונות של הפרטה. טענות אלו יעמדו לבדיקה בעבודה.

המאמר מתרכז בתחום החינוך, אך סוגיית ההפרטה רלבנטית ואקוטית גם בתחום הבריאות, בשירותי הרווחה האישיים, בשירותים חברתיים נוספים ואף בתחום ביטחון הפנים והביטחון האישי של האזרחים. מרכז טאוב עוסק בסוגיה מתוך ראייה בינתחומית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

עובדי קבלן בישראל מאת: נעם גרובר
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס