עניי עירך קודמים: הגיוון בשירותי רווחה
מחבר: יוסף קטן מחקרי מדיניות

בחברה הישראלית דרים בכפיפה אחת גורמים התורמים ללכידות ולהומוגניות, וגורמים אחרים המביאים לפיצול ולקיטוע (פרקים אחרים בעבודה מייחדים לכך דיון רחב יותר).

שירותי הרווחה בישראל מתאפיינים גם הם על-ידי פלורליזם והפרדה מצד אחד, ומצד שני על-ידי הומוגניות ואחידות. לגורמים השונים הדוחפים לשני הכיוונים ישנה השפעה על מדיניות שירותי הרווחה ועל מבנה השירותים ודפוסי תפקודם. נתייחס להלן בקצרה לגורמים העיקריים, התורמים ללכידות ולפיצול.

המאמר מופיע כפרק בספר פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי".

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך