עסקים קטנים בארץ משלמים מס גבוה בהרבה מאשר במדינות מפותחות אחרות

MONDAY Heb