פיתוח חינוך טרום-חובה בחברה הערבית בישראל
מחבר: פריד אבו-גוש, שלומית כנען מחקרי מדיניות

את הצורך בהרחבת שירותי חינוך טרום חובה בחברה הערבית יש לראות בהקשר של תהליכים רחבים יותר החלים בה. מדובר בחברה הנמצאת במעבר מדפוסים מסורתיים למערביים, כאשר תשליכים אלה כרוכים בהיחלשות המסגרות מסורתיות, אשר בעבר התמודדו עם שאלות החינוך והחיברות של הילדים.

מרבית הילדים הערבים מגיעים למסגרת החינוך הפורמלית בלי שלבי הכנה מספיקים של חינוך טרום חובה, אשר צריך להעניק את תשתית הגירויים הלימודיים הנדרשים, וכתוצאה מכך, קשה להם להתמודד עם דרישות בית הספר.

המאמר גם מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1988-1989, וגם כנייר מדיניות ויסופק לפי בקשה. 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך