פנסיה ממלכתית לעומת פנסיה פרטית
מחבר: שלמה יצחקי, דניאל פרמיסלר מחקרי מדיניות

נייר מדיניות זה משווה בין הכדאיות של הנהגת מערכת פנסיה ממלכתית, שבה המדינה היא שגובה ומנהלת את חסכונות הפנסיה של העובדים, ובין המצב היום, שבו השוק מנוהל באופן פרטי בפיקוח ממשלתי. 

ההשוואה כוללת כמה ממדים: יעילות האכיפה והגבייה, היכולת לקיים תחרות משוכללת בשוק ההון בישראל, והעקרונות של ביטוח ממלכתי לעומת ביטוח פרטי ומשמעותם לגבי ישראל. המסקנה העולה מהמסמך היא שלמערכת פנסיה ממלכתית יש יתרונות על פני פנסיה פרטית, גם מצד עלויות הניהול וגם מצד התשואות לחוסכים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

עובדי קבלן בישראל מאת: נעם גרובר
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין