פנסיות, עוני וקשישים בישראל
מחבר: ליאורה בוורס תקציר מדיניות

לאור רמות העוני הקיצוניות שהיו פוקדות את הקשישים ללא סיוע סוציאלי, לממשלות בכל רחבי העולם יש תפקיד פעיל וחשוב בהבטחת רמת חיים מינימלית לקשישים שפרשו מעבודה. 

ברובן המכריע של המדינות שנבדקו מדיניות הרווחה והביטוח הלאומי מבטלת כמעט 90 אחוז מהעוני בקרב קשישים, אך יעילותו של מנגנון הרווחה בישראל פחותה בהרבה. תקציר זה בוחן את הניגוד המפתיע שנוצר בישראל: מדוע שיעור העוני בקרב קשישים במדינה הוא כמעט הנמוך ביותר במונחי הכנסות כלכליות בהשוואה למדינות ה-OECD-21, אך הגבוה ביותר במונחי הכנסה פנויה מבין המדינות הללו?

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך