פערים גדולים בין ההישגים החינוכיים של דוברי עברית ושל דוברי ערבית

2014 p3 heb