פערי ההכנסות גבוהים גם בתוך מעמד הביניים הישראלי

2014 p41 heb