אביה ספיבק

צרו קשר

פרסומים

השכלה

אביה ספיבק /
עמית בתכנית מדיניות הכלכלה

פרופ' ספיבק הוא חבר סגל בחוג לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון. בעבר הוא כיהן כראש המחלקה לכלכלה וכדקאן הפקולטה למדעי הרוח והחברה במוסד. בשנים 2002–2006 היה ספיבק משנה לנגיד בנק ישראל. משנת 2006 הוא משמש עמית בכיר במכון ון-ליר בירושלים וחבר דירקטוריון של בנקים וקרנות פנסיה. ספיבק כותב באופן קבוע טורים בעיתון "‎כלכליסט". בקיץ 2011 עמד ספיבק בראש צוות המומחים ספיבק-יונה, לצד פרופ' יוסי יונה. הצוות הורכב מוועדות מומחים עצמאיות והציע חלופה לוועדת טרכטנברג. מסקנות הצוות אף גובשו בספר "אפשר גם אחרת – מתווה לכינונה של חברה מתוקנת".