פרופ' איל קמחי בראיון ברשת ב'

פרופ' איל קמחי התראיין בתכנית צבע הכסף בנושא העלאת שכר המינימום.