פרופ' איל קמחי בשיחת היום בערוץ 2

יותר ויותר משפחות בישראל לא מצליחות לגמור את החודש. פרופ' איל קמחי מציג ממצאים מדוח מצב המדינה 2014 של מרכז טאוב