פרופ' אלכסנדרה קלב על המחקר בנושא רוקחים ערבים בישראל
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

פרופ' אלכסנדרה קלב מדברת על מחקר מרכז טאוב בנושא רוקחים ערבים בישראל ב"עושים סדר חדש" בהנחיית גל גבאי, 8.9.2015