פרופ' דן בן-דוד בתכנית המוסף בערוץ 1

פרופ' דן בן-דוד התראיין בתכנית המוסף בערוץ 1 על ממצאי מרכז טאוב כפי שהוצאו בדוח מצב המדינה 2014 על יוקר המחיה, אוברדרפט ומחירי הדיור