יצחק פרידמן

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, מינהל חינוך, אוניברסיטת העברית

יצחק פרידמן /
עמית בתכנית מדיניות החינוך

פרופ' פרידמן הוא ראש התכנית לתואר שני במִנהל מערכות חינוך במכללת אחווה. הוא בעל תואר שלישי במִנהל חינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים .בעבר ניהל את מכון הנרייטה סאלד ושימש חוקר בכיר בו. כמו כן היה פרופסור חבר בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית וראש אגף התלמידים במשרד החינוך והתרבות.היה חבר ביוזמה למחקר יישומי בחינוך עד שנת 2010. תחומי המחקר וההתמחות שלו הם: פסיכומטריקה, מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות, פסיכולוגיה ארגונית במערכות מִנהליות ציבוריות (ובייחוד במערכות חינוך), קשרי בית ההורים ובית הספר ובתי ספר קהילתיים. בעת האחרונה מתמקד בהשלכות חקר המוח על מערכות החינוך, ההוראה והלמידה במגמה לשפר את הכשרת המורים ותפקודם.