מנחם מוניקנדם

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, עבודה סוציאלית, אוניברסיטת פיטסבורג 1983, תואר מוסמך, עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, תואר בוגר, עבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית

מנחם מוניקנדם /
עמית בתכניות מדיניות הרווחה

פרופ' מוניקנדם הינו חוקר עוני ואנשים החיים בעוני, בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן. הוא מכהן כיו"ר  ESPAnetישראל, חבר באגודה למדיניות חברתית בבריטניה (SPA), בחברה לעבודה סוציאלית ולמחקר בארצות הברית (SSWR), ובאגוד האירופי למחקר בעבודה סוציאלית (ESWRA). בעבר כיהן כראש התוכנית לתואר שני בעבודה סוציאלת, מנהל המסלול לארגון ומינהל וכן היה מנהל ומייסד בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון. פרופ' מוניקנדם היה חבר בוועדה הלאומית למלחמה בעוני, חבר בוועדה העליונה  לרפורמה בשירותים החברתייםהמקומיים, ובוועדת המשנה למשאבי אנוש. הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת פיטסבורג (1983), סיים את הלימודים לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, ואת התואר הראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית