פריון העבודה בישראל הוא בין הנמוכים בעולם המפותח

2014 p26 heb