פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק ב)

2014 p29 heb