פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק א)

2014 p28 heb