צמצום בחלקה של ההוצאה הציבורית מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות

2014 p82 heb