קבוצות אוכלוסייה שונות נעזרות במקורות תמיכה שונים

2014 p46 heb