קוים למדיניות הכנסה והבטחתה
מחבר: חיים ברקאי מחקרי מדיניות

הפרק מציג את היבטי המדיניות הנגזרים מניתוח ההוצאה על הבטחת הכנסה.

כלולים בו שלושה סעיפים: הראשון מעלה מספר הערות בדבר המודדים הננקטים כל-ידי החוקרים בניתוח ההקצאה. השני מתמקד בהתפתחויות שחלו בתשלומי הקידבות ובצורך לשנות את המדיניות, והשלישי בורחן את השמדיניות של עיסקות החבילה על היבטיה החברתיים, ומציג רעיונות לשיפורה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך