קול ישראל

אינפוגרפיקות שיצרו סטודנטים מ-HIT, מכון טכנולוגי חולון, בשיתוף פעולה עם מחקרי מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל