קליטת עלייה, מגמות דמוגרפיות, והיערכות השירותים במחוז הדרום
מחבר: יעקב קופ, דלית שרון מחקרי מדיניות

 החוקרים אמדו את מספרי העולים שייקלטו ביישובים השונים בדרום, ואת הרכב הגיל שלהם. אומדים שלה שולבו אל תוך המודל הדמוגרפי של המרכז, והתוצאות מוצגות להלן.על סמך הנחות לגבי מספר העולים הצפויים

בעת הכנתה של חוברת זו נתבשרנו כי ב-11 ספטמבר 1990 הגיע ארצה העולה המאה אלף לשנה זו.  ייחודו של אירוע זה טמון בשתי עובדות: האחת – לראשונה מאז תקופת הקמת המדינה, שהיקף העלייה השנתית מסתכם במספר תלת-ספרתי . והשנייה – גם נתון גבוה זה נחשב נמוך לעומת הצפוי בהמשך השנה ובשנים הקרובות.

הפירסום יסופק לפי בקשה. 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך