קשה להיחלץ ממעגל העוני

רמות העוני ואי-השוויון בירידה, הציונים של התלמידים משתפרים ומערכת הבריאות במצב לא רע, אבל יש גם הרבה בעיות. זו תמונת המצב של ישראל 2019 לפי מרכז טאוב