רווחה ותעסוקה של אימהות חד-הוריות – ישראל במבט השוואתי
מחבר: חיה שטייר מחקרי מדיניות

פרק זה עוסק בהצגת תמונת מצב השוואתית של אימהות חד-הוריות בעולם המערבי, בניסיון להבין את מאפייניה ומצבה החברתי-כלכלי של קבוצה זו בישראל.

קבוצת האימהות המגדלות לבדן את ילדיהן זוכה לתשומת לב ציבורית רבה, בעיקר בשל היותה קבוצה פגיעה מבחינה כלכלית. ההשוואה תתמקד במאפיינים הדמוגרפיים של אימהות חד-הוריות, הן בהשוואה למדינות אחרות והן, בכל מדינה, בהשוואה לאימהות במשפחה הזוגית; במידת המעורבות שלהן בשוק העבודה; במצבן הכלכלי ובמידת ההישענות שלהן על עזרת המדינה. ההשוואה בין שני סוגי המשפחות (חד-הורית וזוגית) תאפשר להבין את הקשיים והאילוצים העומדים בפני המשפחה החד-הורית, וההבדלים בין המדינות יוכלו לשפוך אור על מקורות העוני ועל הפגיעות הכלכלית של קבוצה זו ועל דרכי התמודדות אפשריים עם מצבן הכלכלי.

זה פרק מהספר השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2010.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך