רוני בר-צורי /
עמיתה בתכניות מדיניות הרווחה

גב' בר- צורי היא חוקרת שוק העבודה ותחום הצרכנות. בעברה עבדה כמרכזת מחקרי עובדים זרים ברשות לתכנון כח אדם במשרד העבודה והרווחה , וכמרכזת תחום הצרכנות במינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה. מחקריה האחרונים עוסקים בסוגיית ההגינות במסחר ובעסקים  בדגש על רשתות שיווק מזון בישראל