רפואת השן: נטל ההוצאה על משקי הבית
מחבר: גיא נבון, דב צ’רניחובסקי מחקרי מדיניות

ההוצאה של משקי הבית על רפואת שיניים בישראל רגרסיבית. משק הבית הישראלי עומד בפני החלטה לוותר על טיפול רפואי, ברוב המקרים של ילדים וקשישים או לחילופין – לוותר על צריכה אחרת, כדי לקבל טיפול רפואי נדרש לשיניים.

ההוצאה על ביטוח פרטי שכיחה בקרב אחוז נמוך ממשקי הבית, בעיקר בחמישוני ההכנסה הגבוהים, והיא משפרת את מצבם, תוך הרחבת פערים בנגישות לטיפול ובהתפלגות ההכנסות או הצריכה בכלל. חמישוני הכנסה הנמוכים מתמודדים עם ההוצאה לטיפולי שיניים מקובלים – אגב נגיסה של כ-7 אחוזים מסך התצרוכת שלהם בעת היזקקות לטיפול, בעיקר של ילדים – ואינם עומדים בהוצאה כאשר מדובר בטיפולים יקרים, הקשורים לניתוחים ולשיקום פה. שני חמישוני ההכנסה הנמוכים כמעט מוותרים על טיפולים אלה לחלוטין.

העבודה ממליצה על מהלך להחלת רפואת השן בביטוח בריאות ממלכתי, תוך גיבוי תקציבי מתאים למימושו. המהלך המוצע עשוי להביא לתשואה ממשית וניכרת בטווח הבינוני והארוך בצורת שיפור בריאות השן בישראל וחיסכון בהוצאה הלאומית עליה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר