רפורמות בהעסקת עובדים זרים בישראל
מחבר: יורם עידה מחקרי מדיניות

ב-2005 הונהגה רפורמה כוללת בהעסקת עובדים זרים בענף הבנייה, לאור המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת הסדר העסקת עובדים זרים בישראל (ועדת אנדורן).

במסגרת הרפורמה בוטל “הסדר הכבילה”, שכבל את העובד למעסיק מסוים, ויושמה שיטה חלופית – “הסדר התאגידים”. על פי החלופה הותרה העסקת עובדים זרים במכסות מצומצמות, בכפוף לתשלום אגרות והיטלי העסקה שונים, רק באמצעות תאגידי כוח אדם מורשים. ממצאי המחקר הנוכחי, שבחן את השלכות הרפורמה על עובדים זרים ומעסיקיהם, מצביעים על כך שהרפורמה שיפרה באופן משמעותי את תנאי ההעסקה של העובדים הזרים בענף הבנייה, הפחיתה את כדאיות המעבר להעסקה בלתי חוקית ואף יצרה תמריץ כלכלי לעובד לעזוב את הארץ בתום תקופת ההיתר. בעקבות המחקר מומלץ ליישם את “הסדר התאגידים” בענף החקלאות, שבו עדיין נשמר “הסדר הכבילה”, כדי להביא לשיפור תנאי ההעסקה של העובדים הזרים, ובמקביל – להקטין את הביקוש לעובדים זרים בענף זה מצד המעסיקים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך