שוויוניות במערכת הבריאות בישראל
מחבר: דב צ'רניחובסקי, אריה שירום מחקרי מדיניות

מסמך שה נועד לשמש נקודת מוצא למחקר ולדיון ציבורי נוספים בדבר היבטים של שוויוניות במערכת הבריאות והשפעתם על מידת השוויוניות ברווחת החברה הישראלית.

המסמך גם מציע לקובעי מדיניות כיוונים אפשריים להמשך בדיקת הנושא ולשיפור המצב. בחינת היבטים של שוויוניות במערכת הבריאות, בהקשר להתפתחות המשק והחברה בכלל ובמערכת הבריאות בפרט, היא חלק בלתי נפרד משמירתה של ישראל כמדינת רווחה מודרנית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר