שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים
מחבר: קובי פלג מחקרי מדיניות

מערכות שונות מתחום הבריאות בישראל מאופיינות על-ידי התפתחות מזדמנת ולא מתוכננת. כך, במידה רבה, לגבי פריסתם של בתי-החולים בארץ, שכתוצאה מכך איננה מיטבית, וכך גם לגבי שירותי רפואה אחרים, כמו מרפאות אזוריות מקצועיות שונות.

לתופעה זו יש השפעה על השוויוניות והנגישות לשירותים, וכן על יעילות השימוש בהם. לאחר למעלה מעשור מהחלת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, שבבסיסו עמדה החתירה לשוויוניות ולזמינות של שירותי בריאות לתושבי ישראל, מסתבר, כי התפתחויות שחלו בתחומים רבים, מבניות ואחרות, הביאו לצמצום בזמינות ובנגישות וכי יש אף סימנים לשחיקה בבריאות הציבור כתוצאה מכך.

התפתחות שירותי הרפואה הדחופה מושתתת על בסיס פריסה היסטורית, שהתוותה על פני השנים עם תיקונים ותוספות שונות. הפריסה איננה עונה על כל הצרכים ואיננה נובעת ממדיניות ברורה וקבועה, המשקפת הצבת סטנדרטים וקריטריונים ברורים בתחום זה. כך עבודתו היסודית של ד"ר קובי פלג מצביעה על תחום חשוב של שירותי רפואה בו אין כיום שוויוניות בזמינות, ברמת השירות ובמחיר.

מצב זה מעורר שאלות רבות של מדיניות בעיקר מפני שלמערך הפינוי הרפואי ולטיפול הרפואי המהיר והאיכותי בשלב טרום בית-החולים יש חשיבות להצלת חיי אדם במקרים רפואיים דחופים. ד"ר פלג מנתח הן את הפריסה, הן את המימון של מערך השירותים והוא מעלה המלצות למדיניות המתייחסות לממדים השונים של שירותים אלה בישראל, תוך הבאת דוגמאות מרפורמות שבוצעו במדינות שונות בעולם.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן