שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002
מחבר: צבי זוסמן מחקרי מדיניות

המשק הישראלי הוא בין המשקים המפותחים המעטים, בהם התרחבו מאז סוף שנות השמונים פערי השכר בין עובדים מיומנים ובעלי השכלה גבוהה, לבין עובדים בלתי מיומנים ובעלי השכלה נמוכה.

הגידול בפערים בין השכירים בשוק העבודה משתקף בגידול הפערים בהכנסה הכלכלית לנפש (תקנית) של משקי הבית, לפני קבלת תשלומי העברה ותשלום מסים, וכן בגידול בתחולת העוני הכלכלי – אחוז הנפשות במשקי בית מתחת לקו העוני מכלל האוכלוסייה. הפערים בשוק העבודה עומדים גם מאחורי הגידול בתחולת העוני בקרב ילדים, המתבטא בעליית אחוז הילדים במשקי בית, הנמצאים מתחת לקו העוני, מכלל הילדים – נושא  הנמצא מחוץ למסגרת פרק זה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז , הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל מאת: חיה שטייר, חיים בלייך
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין