שיורתים חברתיים בישראל 1986-87
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

הפרסום הקטן הזה מבחין את הכלכלה והחברה בישראל. הפרסום מבוסס על הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986.

הפרסום באנגלית בלבד ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק