שילוב תכניות הסיוע לצעירים

משוחררי הצבא, שהיו מנותקים מספר שנים מהחיים האזרחיים, מתקשים להתארגן מבחינה כלכלית ללא סיוע מוסדר. החברה מכירה בתפקיד המוטל עליה להגיש את הסיוע המבוקש, אך לא-מבוטלת – לוקות בחסר.

מאמר זה בא להציג את יתרונותיה של תכנית חלופית לתכנית הקיימת, ובמוקדו ניתוח ההצעה להקמת "קרן הסף" לשם סיוע לצעירים בראשית דרכם העצמעית. ההצעה פותחה לראשונה על-ידי צוות כלכלנים לפני מספר שנים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.