שילוב תכניות הסיוע לצעירים
מחבר: אסף רזין מחקרי מדיניות

מזה מספר שנים קיימת אי-שביעות רצון מהדרך שבה ניתן הסיוע לצעירים בראשית דרכם העצמאית.

משוחררי הצבא, שהיו מנותקים מספר שנים מהחיים האזרחיים, מתקשים להתארגן מבחינה כלכלית ללא סיוע מוסדר. החברה מכירה בתפקיד המוטל עליה להגיש את הסיוע המבוקש, אך לא-מבוטלת – לוקות בחסר.

מאמר זה בא להציג את יתרונותיה של תכנית חלופית לתכנית הקיימת, ובמוקדו ניתוח ההצעה להקמת "קרן הסף" לשם סיוע לצעירים בראשית דרכם העצמעית. ההצעה פותחה לראשונה על-ידי צוות כלכלנים לפני מספר שנים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך