שינויים בהקצאה במערכת הבריאות לקידום שוויון בין המרכז לפריפריה – האומנם?
מחבר: דב צ’רניחובסקי מחקרי מדיניות

מתחילת השנה מיושמת במערכת הבריאות נוסחת קפיטציה חדשה להקצאה של כ-27 מיליארד ש”ח, שהם כ-80 אחוז מכלל התקציב הציבורי למימון שירותי הרפואה בישראל – השירותים הניתנים באמצעות קופות-החולים.

הנוסחה החדשה נועדה בעיקר לצמצם את הפערים ההולכים וגדלים בין המרכז לפריפריה ולהביא לשינוי –  שהתבקש זה שנים – בהקצאה לטובת הפריפריה. אולם היישום של השינוי שנעשה לאחרונה לא יביא לפריפריה את הבשורה המיוחלת, בעיקר מפני שאיננו מבוסס על ייצוגן של קופות-החולים השונות בפריפריה, על יכולת התחרות שלהן בפריפריה ועל יכולתן להעביר משאבים מן המרכז לפריפריה ולהרחיב שם את השירותים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן