שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים

בשנה שחלפה התווספו שני נדבכים חשובים בלימוד הנושא. הנדבך האחד הוא המבנה הדמוגרפי כמגדיר ביקוש לשירותים ציבוריים, והשני – איפיון כלכלי-חברתי של אוכלוסיית המדינה.

המחקר המוצג כאן עוסק בקבוצת הערים הגדולות במדינה.

המאמר מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1988-1989,  ויסופק לפי בקשה.