שיעורי אי התעסוקה בקרב גברים חרדים גבוהים בהרבה מלפני 35 שנה, ובקרב נשים חרדיות – ‏נמוכים יותר

2014 p78 heb