שיעורי העוני בקרב ערבים וחרדים גבוהים – וממשיכים לעלות

2014 p36 heb