שיעורי התעסוקה של גברים עולים במהירות עם הגיל בכל קבוצות האוכלוסייה, למעט חרדים

2014 p65 heb