שיעור הילדים מתחת לקו העוני בישראל הוא בין הגבוהים ב-OECD

2014 p42 heb