שיעור המועסקות בקרב יהודיות לא-חרדיות בגילי העבודה העיקריים עומד על כ-80 אחוז

2014 p68 heb