שיעור הנשירה מהתיכון ירד משמעותית, אך הפערים בין המגזרים עדיין גדולים

על פי מחקר של מרכז טאוב, שיעור הנשירה מבתי הספר העל-יסודיים בישראל ירד באופן משמעותי בעשור האחרון