שירותים חברתיים בישראל 1985-86
מחבר: ישראל כ"ץ מחקרי מדיניות

פרסום שה תקציר של הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז משנת 1985-1986.

הפרסום באנגלית בלבד ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק