שירותי הרווחה האישיים בין עשור לעשור
מחבר: יעקב קופ, דלית שרון מחקרי מדיניות

הדגש בהקצאת משאבים במדינת רווחה איננו על שיקום אוכלוסיות פגועות, אלא על אמצעים לקידום חברתי של כלל האוכלוסייה. מטרתה של עבודה זו היא לבחון מה קרה להקצאת המשאבים לשירותי רווחה אישיים, בתהליך התפתחותי שהשתרע על-פני עשור השמונים, ומה המצב השורר בתחום זה בפתח עשור התשעים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק