שירותי הרווחה האישיים – 2006
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים הם אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים הפועלים בישראל. הם מעניקים מענה חיוני לבעיות ולצרכים של יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות, שאינם מסוגלים או מתקשים להתמודד עם מצוקות שונות, הפוגעות בתפקודם ובאיכות חייהם ומקשות על השתלבותם התקינה בחברה.

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בעוד אספקת רוב השירותים הועברה זה מכבר לאחריותם של ארגונים לא-ממשלתיים, ובהם ארגונים וולונטריים (עמותות) וארגונים פרטיים-עסקיים.

פרק זה, הבוחן את מצב שירותי הרווחה האישיים, כולל שלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון סוקר את המבנה, הרכיבים והמאפיינים של תחומי השירות העיקריים הכלולים במערך שירותי הרווחה האישיים, ואת סקירת השינויים העיקריים שחלו בהוצאה הממשלתית המיועדת לשירותים אלה בשנים האחרונות. החלק השני ממקד את הדיון בכמה מאפיינים ובעיות עיקריות של השירותים, ומצביע על דרכים אפשריות להתמודד עמן. החלק השלישי סוקר בקצרה את ההיחשפות של המאפיינים והבעיות של השירותים באופן תפקודם בעת המלחמה בצפון, בקיץ 2006, ומעלה המלצות לשיפור יכולתם להתמודד עם מצבי חירום בעתיד.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים אישיים 2006, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב