שכרם של חרדים בעלי השכלה אקדמית גבוה יותר

2014 p77 heb