שלומית עמיחי

צרו קשר

פרסומים

השכלה

תואר מוסמך, מינהל החינוך, אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר, היסטוריה ומדע המדינה, אוניברסיטה העברית

שלומית עמיחי /
עמיתה בתכנית מדיניות החינוך

גב' עמיחי מכהנת כמנכ"לית אלכ"א, עמותה לפיתוח כוח אדם במסגרת ג'וינט ישראל, ועומדת בראש האגף להתנדבות ולפילנתרופיה בארגון. היא בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ובמדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במִנהל החינוך מאוניברסיטת תל אביב.
בעבר מילאה עמיחי תפקידים שונים במשרד החינוך, ובהם: מנהלת מחלקה באגף התקציבים במשרד, מנהלת אגף הבחינות, אחראית ליישום דו"ח הררי לקידום המדע והטכנולוגיה, סגנית מנהל המנהל הפדגוגי, סמנכ"לית לאמרכלות, משנה למנכ"ל ומנהלת המִנהל להדרכה ולהשתלמות עובדי הוראה. כמו כן היא שימשה כמנכ"לית משרד החינוך בשנים 1999–2001.
במהלך שנות עבודתה כיהנה עמיחי בוועדות שונות ועמדה בראשות ועדת המכרזים והרכישות המשרדית.