שלמה ברנון

צרו קשר

פרסומים

השכלה

תואר BSC בהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון של מדינת ג'ורג'יה בארה"ב, תוארי MSC ו-PHD בחקר ביצועים מאוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב

שלמה ברנון /
עמית בתכנית מדיניות הבריאות

שלמה ברנון הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת מסצ'וסטס. פרופסור ברנון קבל תואר BSC  בהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון של מדינת ג'ורג'יה בארה"ב ותוארי MSC  וPHD בחקר ביצועים מאוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב. פרופסור ברנון היה חבר הסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטת מסצ'וסטס והיה פרופסור אורח באוניברסיטת קליפורניה, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת ניו יורק. עיקר עיסוקו בהוראה ובמחקר התמקד בהבטים שונים של מדידה והערכה של הטיפול הרפואי. בין שאר פרסומיו האקדמיים מצויים מדידת האפקטיביות של קבלת החלטות קליניות, הערכת איכות הטיפול אצל רופאים פנימאים, הערכת אמינות הבדיקה הפיסיקלית ועוד. כמו כן עסק פרופסור ברנון גם בתכנון מערכות בריאות כגון מערכת חדרי ניתוח בבית חולים, מערכת אספקת תרופות איזורית או מערכת בקרת איכות בבתי חולים. פרופסור ברנון היה חבר המערכת של עתונים מקצועיים ושימש גם כיועץ לגופים שונים הן ממשלתיים והן  עסקיים בנושאים שונים ומגוונים בעיצוב מדיניות בשירותי הבריאות, בישומם ובהערכתם.