תיכוניסטים עולים נושרים פי 2 יותר מילידי הארץ

כך עולה במחקר מקיף של מרכז טאוב, העוסק בשיעורי הנשירה בקרב תלמידי התיכון