תכנית מערכתית לטיפול שורש באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל
מחבר: דן בן-דוד תקציר מדיניות

תקציר זה מציע מתווה למדיניות שתסייע לשינוי מגמות ארוכות טווח בתחומים מרכזיים בישראל: פריון העבודה הנמוך, שיעורי העוני הגבוהים והפערים הכלכליים הרחבים.

עיקרי התכנית:

מעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה

מעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת ומסייעת

מעגל המדיניות השלישי: תכנית אסטרטגית רב-שנתית

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין